Aanmelden paarden


De kosten, exclusief omzetbelasting, voor verkoper verbonden aan het via de veiling ten verkoop aanbieden van een paard bedragen: inschrijfgeld € 300,-, minimale commissie 3% van 3000,- maakt een totaal van € 390.-Dit bedrag is verschuldigd na opgave.  bij eventuele terugkoop: 5% opgeld over de koopsom exclusief omzetbelasting. Ondergetekende verklaart zich door het invullen en insturen van dit formulier akkoord met de veilingvoorwaarden van European Mixed Trotter Auction.

P.S. INSTUREN VOOR 25 JUNI 2017

Opgave is alleen geldig indien de betaling op de bankrekening van de European Mixed Trotter Auction is bijgeschreven. Het originele verkoopformulier en het originele stamboekpapier (geen kopie) moeten op de dag van de veiling met het inbrengen van het paard worden aangeleverd en getekend.

Inzendingen die later dan 25 juni binnenkomen kunnen vervallen bij te veel deelname. Veilingvoorwaarden op de website van European Mixed Trotter Auction of aan te vragen bij het secretariaat.

  • Naam paard, geslacht, vader en moeder
  • Naam paard, geslacht, vader en moeder
  • Naam paard, geslacht, vader en moeder